Historie na internetu
  

abcHistory.czBadatelské pomůcky a dokumenty › Bibliografie, databáze

Historické bibliografie a databáze

www.nkp.cz

Sekce stránek Národní knihovny ČR (NK ČR). Bibliografická databáze NK ČR. KNihy, seriály, speciální dokumenty.


www.nkp.cz

Sekce stránek Národní knihovny ČR (NK ČR). Výběrová bibliografická databáze NK ČR. Citace vybraných článků z vybraných periodik.


  databazy.dejiny.sk

Sekce stránek ústavu. Databáze zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990, Historický časopis za roky 1953-1989. Databáze je pracovní databází bibliografického úseku knihovny SAV. Slovensky.

  biblio.hiu.cas.cz

Sekce stránek ústavu. Databáze BIBLIO je pracovní databází bibliografického úseku knihovny Historického ústavu AV ČR. Zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990, které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v Českých zemích). Slouží jako podklad pro vydávání ročenky Bibliografie dějin Českých zemí. Česky, anglicky, německy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku