Historie na internetu
  

abcHistory.czPřírodní vědy › Biologie, fyziologie

Biologie a fyziologie


Historický vývoj biologie, fyziologie a souvisejících vědních disciplín

Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí. Fyziologie je vědní obor studující mechanickou, fyzikální a biochemickou podstatu procesů a činností v organismu.

Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.muzeum.esnet.cz

Oficiální stránky regionálního muzea sídlícího v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí (město Jindřichův Hradec). Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, aktuality. Expozice: archeologie; Krýzovy jesličky (největší lidový mechanický betlém na světě); gotické platiky (kolekce); ostrostřelecké terče a terčové zbraně (kolekce), hodiny a cechy; Ema Destinnová (síň opěrní pěvkyně); expozice knižní kultury (písemnictví a knihtisk); historie lékárenství v Jindřichově Hradci; expozice Měšťanské a lidové kultury charakterizuje život lidí v 19. století. Česky, anglicky, německy.

  www.muzeum-cv.net

Oficiální stránky muzea. Základní informace o muzeu, expozice v prostorách radnice: gotika severozápadních Čech (plastiky a oltářní malby), historická lékárna (nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani), zbrojnice, Fialův pohyblivý betlém s chomutovskými reáliemi, lapidárium (kamenné artefakty s vůní léčivek); expozice v prostorách gymnázia: minerály a horniny Krušných hor, archeologie, vlastivědná výstava řemesel, lidových zvyků a kultury; hvězdárenská věž. Kalednář akcí; publikační a výzkumná činnost. Česky.

  www.ceska-apatyka.cz

Oficiální stránky muzea se sídlem v Kuksu, s expozicí lékarenských a farmaceutických exponátů; farmaceutické muzeologické pracoviště. Virtuální prohlídka, dopravní dostupnost, informace Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea (SVČFM), e-Bulletiny Listy muzejní, internetový obchod. Česky, anglicky.

  www.apatykar.cz

Specializovaná rubrika medicínského portálu, která se věnuje vývoji a historii lékáren a lékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Připraveno za podpory Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Vedle základní informací a možnosti vstupu do medicínských rubrik portálu obsahuje řadu kapitol z historie (České lékárenství první a druhé poloviny 20. století; Lékopisná literatura 20. století; Vývojové změny v lékárenství první a druhé poloviny 19. století; Lékárny za Národního obrození; Organizace lékárníků; Všeobecný medicinální řád a Generální zdravotní normativ; České lékárenství ve 13. až 17. století. Česky.

  ubeo.lf1.cuni.cz

Sekce stránek Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Základní informace o historii ústavu, významné objevy a věděčtí pracovníci. Zmíněni jsou kromě dalších manželé Carl Ferdinand Cori (1896–1986) a Gerta Theresa Cori, roz. Radnitz (1896–1957), kteří v roce 1947 obdrželi Nobelovu cenu za objev úlohy hormonů hypofýzy v metabolizmu cukrů. Česky.

  www.geschichte-der-biologie.de

Oficiální stránky společnosti, která si dala za cíl dopracovat se k vědecky historickým základům současného porozumění biologie. Aktuální informace společnosti, její historie, publikace a jejich stručný obsah týkající se dané tématiky, možnost vyhledávání, zaslání dotazů pomocí připraveného formuláře. Německy.

  www.hippologickemuzeumslatinany.cz

Oficiální stránky muzea. Informace pro turisty i odborné badatele. Otevírací doba, stálá expozice (anatomie, kůň v umění; ukázky erbů (erbovnictví), koně a císař Rudolf II. a Albrecht z Valdštejna; hospodářství zámku – stará zámecká kuchyně), historie zámku a muzea, aktuality a kalendář akcí. Kůň Převalského (Equus przewalskii) a Slatiňany. Česky, anglicky.

  www.nhkladruby.cz

Oficiální stránky tradičního hřebčína ušlechtilých bílých a vraných starokladrubských koní. Základní informace, dokumenty, historie hřebčína, turistické zajímavosti, služby, kalendář akcí, publikace. Koně: chov, plemenná kniha, plemenitba, hřebčín. Prohlídky: prohlídka stájí hřebčína Kladruby a Slatiňany, prohlídka zámku, prohlídka kočárovny. Česky, anlgicky, německy.