Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czSudety › Západní Sudety

Tachovsko, Mostecko… až Broumovsko a SvitavskoAktuální předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


Josef Benoni

Zmiňují se o něm nejrůznější, převážně však německé encyklopedie a slovníky. V Česku byl doposud prakticky neznámý. Většinou bývá zaměňován se svým jmenovcem, vzdáleným příbuzným z Chrudimi. Lanškrounský Josef Benoni je přitom autorem několika divadelních dramat a pak také dvou knih s vlastivědnou tematikou.

Číst celý článek ... ››


Poválečný partyzánský soud v Lanškrouně probíhal 17. a 18. května 1945. Partyzánský oddíl dorazil do města 17. 5. 1945. Ještě týž den byli na náměstí před radnici shromážděni čeští Němci z Lanškrouna a auty sem byli svezeni i Němci z okolních vesnic. Partyzánský soud konaný v Lanškrouně byl součástí živelné vlny divokého odsunu a protiněmeckých bestialit… Číst celý článek ... ››


www.cernosin.cz

   Příspěvek k dějinám malého města v západočeském pohraničí. Diplomová práce (Oxana Joklová) z roku 1973. Obsáhlá studie na stránkách obce. Česky.

www.abcHistory.cz

Mapa a fotografie historické dnes již neexistující části města Most / Stadtplan und photos von Brüx. Stav cca 1930. Mapa města zbořeného z důvodů rozšiřované povrchové těžby hnědého uhlí. Virtuální prohlídka starým Mostem. Česky, německy.

www.kreis-bruex.de

Komunitní web společenstva vysídlenců z bývalého okresu Brüx (Most). Základní informace o společenstvu, mapa okresu, základní historické údaje, mapa města Most z roku 1510, historie těžby uhlí, úpadek města v první polovině 20. století, podrobnosti k historii obcí Dolní Jiřetín (Niedergeorgenthal), Horní Jiřetín (Obergeorgenthal) a Česky Jiřetín (Georgendorf). Německy.


www.gatter.net

Prezentace rodových genealogických záznamů, písemností a fotografií německé rodiny Gatter. Obsáhlá dokumentace, včetně textů a fotografií k historii rodinné větve v českém pohraničí. Anglicky.

www.kostelnibriza.cz

Oficiální stránky obce a jejího okolí ve Slavkovském lese. Historie obce, přehled památek, kronika obce, zaniklé obce (Ostrov / Wöhr, Bystřina / Reichenbach, Čistá / Litrbachy, Dolní Žitná / Unter Rockendorf, Smrkovec / Schönficht, Studánka / Schönbrunn, Týmov / Tisfengrün, Vranov / Prohnau, Zadní Domky / Hinterhauser), turistické tipy na výlety (cíle, doporučené trasy). Česky.

www.broumovsko.ecn.cz

Regionální stránky. Fotografie a texty k současnému stavu Broumovského prostoru. Diskuze o využívání kostelů a jiných církevních památek v budoucnosti; diskuse nad programem "Oživení Broumovska". Odkazy na související internetové stránky. Česky.

www.wz.cz

Stránky Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko, věnované kraji mezi Ještědem, Bezdězem a Ralskem (Někdy též označovaným jako Mimoňsko, dle centrálního města Mimoň). Historie oblasti; výrazné zaměření na bývalé německé obyvatelstvo. Dobové mapy, přehled současných i zmizelých obcí Ralska (fotografie a historie), přehled zajímavých cyklotras. Česky.

www.velkysenov.cz

Sekce stránek obce Velký Šenov. Zajímavosti z dobové kroniky. Vývoj církevních poměrů na Šluknovsku; Kostel sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově; O panování hraběte Leopolda; O loupežnících na Šluknovsku (Jan Karásek, Josef Rauscher); Rychtáři a rychtářské právo; O sochařském rodu Riedlů; Řezbářství; Sochař František Josef Petrick a Velký Šenov; Friedrich August Ferdinand Pettrich; O loutkovém divadle ve Velkém Šenově. Přes menu je možné vstoupit do dalších částí webu. Česky.

www.klodzko.pl

Prezentace turistických tras a zajímavých tipů pro polskou stranu Sudet. Kladský výběžek a jeho památky, lázně, rekreační příležitosti. Správní informace, turistické mapy, publikace, možnosti ubytování. Česky.

www.znovuobjevenekrusnohori.cz

Prezentace stejnojmenného projektu a výstavní expozice o česko-německých vztazích. Aktuality, kalendář akcí, kalendář akcí, diskuze, publikační činnost, fotogalerie, články. Česky, německy.

www.ollegium.cz

Prezentace projektů sdružení, usilujícího o zmapování historických památek Broumovska (území CHKO Broumovsko) a o oživení zájmu o ně. Detailní dokumentace unikátního kulturního dědictví. Dokumentace historických, architektonických, krajinných, kulturních a jiných územních kvalit. Lidová architektura, církevní památky, specifika pohraničního života v oblasti (Pasa). Seznam literatury s tématikou kulturního dědictví, krajinářství a urbanismu. Klub milců Broumovska. Příspěvky ke středověkým i pozdějším dějinám Broumovska. Odborné texty o Broumovsku. Kostely na Broumovsku. Broumovská hudební společnost. Česky.

www.muklasterec.cz

Sekce oficiálních stránek města Klášterce. Přehled okolních obcí, které přestaly existovat, dovobé fotografie, doprovodné texty. Česky.

www.postrehy.cz

Oficiální stránky společnosti v Ústí nad Labem, která se zabývá především česko-německo-židovskými vztahy. Větší část členstva se zajímá dějinami každodennosti obyčejného člověka v letech 1850–1950. Společnost pojmenována podle členky prvorepublikového ústeckého spolku Heimatsvorschung und Heimatsbildung (Spolek pro vlastivědné bádání). Základní informace o spolku; kdo byla Hedvika Mukdenová; kalendář akcí, valné hromady, publikační činnost. Česky.

www.web2001.cz

Privátní prezentace bakalářské práce z roku 2000. Historie města Mostu; Vymezení likvidačního záměru; Harmonogram likvidace starého Mostu; Kalkulace a náklady demoličních prací; Demolice významných objektů; Likvidace okolních vesnic; Přesun Děkanského kostela; Postup těžby; Vývoj těžby uhlí z lomu Most; Plán výstavby města; Rekultivace lomu Ležáky; Postup náhradní výstavby za starý Most; Další rozšiřování města; Náklady na náhradní výstavbu; Hodnocení likvidace starého Mostu; Bibliografie. Česky.

www.braunau-sudetenland.de

Oficiální prezentace sdružení bývalých německých obyvatel Broumovska na severovýchodním cípu Čech. Účel sdružení, historické souvislosti, kalendář akcí, mapy Broumovska, historické souvislosti, statistiky národnostního členění obyvatelstva, kultura, hospodářství a politika v minulosti; informace o muzeu německého Broumovska v německém městě Forchheim, informace o odsunu místního německého obyvatelstva. Německy.

www.vanovi.net

Elektronická verze stejnojmenné studie, kterou v roce 2005 vydalo Oblastní muzeum v Chomutově. Historie tratě, dobové fotografie; železniční trať, nádraží a most u obce Hora Sv. Šebestiána. Česky.

www.soalitomerice.cz

Sekce stránek státního oblastního archivu v Litoměřicích. Lexikon zahrnuje území dnešního Ústeckého a Libereckého kraje, resp. současných okresů Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n. N., Litoměřice, Louny, Liberec, Most, Semily, Teplice, Ústí n. L. s malým přesahem do okresu Karlovy Vary. Česko-německý slovník obcí rozšířený o další údaje, které zařazují obce do kontextu veřejné, církevní a vrchnostenské správy: Obsahuje český úřední název, německý úřední název, obecní úřad k roku 1992, okres k roku 1992, okres k roku 1930, soudní okres k roku 1930, římskokatolický farní úřad k roku 1949, panství k roku 1848. Česky, německy.

www.luzice.cz

Oficiální stránky Společnosti přátel Lužice (SPL), jehož cílem je udržovat kulturní styky s Lužickými Srby a také dalšími etnickými menšinami v duchu nejlepší tradice, pomáhat jim a bránit zájmy lužickosrbské menšiny v ČR. Lužičtí Srbové - Základní informace o historii oblasti, akce realizované SPL, Lužický seminář, sorabistika, turistické informace (mapy, ubytování), povrchové doly v regionu, Hórnikova lužickosrbská knihovna / Hórnikowa serbska knihownja, nabídka publikací SPL, odkazy na související stránky. Česky.

www.zmizelesudety.cz

Oficiální internetové stránky stejnojmenné výstavy. Projekt zaměřený na dokumentaci česko-německých Sudet. Technické parametry výstavy, vernisáže, kalendář akcí. Srovnávací studie minulosti a současnosti vybraných lokalit, mapky, novinky, fotovýlety, turistické tipy, odkazy na další související stránky.

www.habartov.cz

Prezentace privátního projektu Československé pohraničí 1938–1939. Informační stránky o událostech a pohraničních incidentech v prvorepublikovém Československu. Informace o projektu, události roku 1938, pohraniční incidenty (Habartov/Habersbirk, Krajková/Gossengrün, Bublava/Schwaderbach), svědectví pamětníků, oběti incidentů. Česky.

www.dolnyslask.org

Oficiální polské stránky turistického regionu Dolní Slezsko, včetně polské strany Sudet a Krkonoš. Základní informace o regionu, orientační senzitivní mapa, turistické tipy, kalendář akcí nabídka služeb. Odkazy na internetové stránky s podobným zaměřením. Polsky.

www.sweb.cz

Neoficiální stránky Chráněné krajinné oblasti (CHKO). Základní informace o CHKO, historie, současnost. Mapy historické a současné. Turistické trasy, zajímavosti, přírodní unikáty, vrcholy. Zaniklé obce na území Slavkovského lesa (Rovná - Ebmeth, Krásná Lípa, Litrbachy - Čistá, Smrkovec, Třídomí, Vítkov, Vranov, Kostelní Bříza, Vrch Stolec). Fotogalerie historických fotografií: Mariánské lázně, minerální prameny, lázeňská kolonáda, Kladská, Nimrod, Loket, Horní Slavkov, Mnichov, rozhledny, zaniklé obce, obyvatelstvo aj. Česky.

www.kovarska.cz

Sekce oficiálních stránek obce Kovářská v Krušnohoří. Komparace pohlednic z různých historických epoch s fotografiemi současného stavu, včetně popisků. Česky.

www.genealogienetz.de

Sekce genealogických stránek specializovaná na pohraničí Čech, Moravy a Slezska. Obsáhlé texty obecně historického i genealogického charakteru, odkazy na literaturu, přehled archivních a jiných institucí, mapy, fotografie. Informace pro badatele. Německy.

www.luzicke-hory.cz

Několik obsáhlých textů publikovaných na serveru Lužické-hory.cz a věnovaných sklářské minulosti kraje, pohraničnímu opevnění, Lužickým Srbům a dalším historickým zajímavostem regionu. Vstup do dalších sekcí webu dále nabízí nejrůznější další informace využitelné pro turistiku.

www.bizland.com

Soukromé stránky specializované na poštovní minulost německého pohraničí Čech a Moravy v letech 1938-1945. Základní historické informace, reprodukce dobových pohlednic, prozatímní známky, poštovní cenzura, komerční nabídky pro sběratele. Anglicky.

www.braunauer-ahnen-forschung.de

Stránky Braunauer-Ahnen-Forschung (BAF). Zakladatel Josef C. Werner začal záhy po odtransportování německého obyvatelstva v roce 1947 sbírat osobní data původníhoobyvatelstva z měst a obcí Broumov, Meziměstí, Adršpach, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Ruprechtice, Hronov, Náchod a celé řady dalších. Základní teze stránek, jména, osobnosti kraje, mapy, fotoarchiv, novinky. Německy, česky.

www.sudety.net.pl

Turistický portál pro návštěvu poské strany Sudet. Zajímavosti, přírodní krásy, historické zajímavosti a pamětihodnosti. Pohoří Sudety; Sudety západní, střední a východní. Polsky.

www.matejovic.webzdarma.cz

Soukromé stránky (Rudolf Matějovič) shromažďující různé texty i fotografie vážící se k historii Ašska a obce Hranice u Aše (Roßbach in Böhmen). Místopis (historie názvů částí obce v Hranicích; názvy náměstí a ulic v Hranicích), historie obce s určitým zaměřením na celé Ašsko, Ašsko a Hranice v roce 1945, osvobození Ašska americkou armádou, výběr historických zajímavostí z měsíčníku Ašsko, významná místa v okolí města Aš, seznam usmrcených v elektrických drátěných zátarasech na státní hranici, seznam zastřelených při pokusu o ilegální přechod státní hranice, smírčí kříže v okolí, historické mapy, výběr textů a fotografií z obecní kroniky obce Hranice. Česky, německy.

www.komotau.de

Stránky věnované Komotau, zejména občanům, kteří v minulosti museli nedobrovolně opustit toto staré německé město, ležící na jižní straně Krušných hor. Představení města a cíle těchto stránek, důležité termíny týkající se setkání spolku pro podporu Krušných hor, historie Chomutova, sahající až k Husovi, seznámení s památkami a místním obyvatelstvem, doporučené publikace. Německy.

www.muzeum-most.cz

Sekce oficiálních stránek Oblastního muzea v Mostě. Důlní činnost v severouhelné pánvi změnila ráz krajiny na většině jeho území. Od roku 1945 zaniklo z důvodů těžby uhlí v rámci severních Čech celkem na 80 obcí. V rámci bývalého okresu Most zaniklo 31 obcí. Základní informace a dobové fotografie obcí, včetně starého města Mostu. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku