Historie na internetu
  

abcHistory.czBadatelské pomůcky › Profesionánální rešerše na klíč

REŠERŠE a MONITORING MÉDIÍ


… a související informační služby. Jak získáte rešerši? Jednoduše! Vyplníte formulář s žádostí o zpracování rešerše.


Rešerše představují pohodlný způsob, jak nechat bez námahy najít – snadno získat – požadované informace ve všech souvislostech. Sami tedy nemusíte nic složitě vyhledávat. – Nehledejte jehlu v kupce sena. Najdeme ji za vás. Co víc: Najdeme i stéblo slámy v kupce jehel!Přečtěte si také další související články na téma rešerše:

›› Rešerše – Efektivní cesta k hledaným informacím
›› K čemu můžete využít naše profesionální rešerše
›› Monitoring informačních médií a jeho využití
›› Vyhledávání v archivech Státní bezpečnosti (StB)

Hledáte určité informace a:

 • Nedaří se vám je najít?
 • Výsledky jsou nedostatečné?
 • Nemáte čas je hledat?
 • Máte příliš mnoho informací a nevíte, které z nich jsou relevantní?
 • Narazili jste na jazykové bariéry?

Nechte si od nás zpracovat rešerši. Tým našich spolupracovníků má mnohaleté úspěšné zkušenosti s vyhledáváním informací, které potřebujete. Pro státní správu, akademické instituce, privátní sektor i soukromé osoby provádíme sběr a analýzu informací, které našim klientů usnadňují orientaci i rozhodování.

Co pro své klienty vyhledáváme a kde

V doposud zpracovaných zakázkách převažují následující rešerše:

 • rešerše z různých archivních fondů a související práce s archiváliemi v papírové nebo elektronické podobě;
 • rešerše jako podpůrná činnost pro výzkumné projekty akademických ústavů či badatelů - solitérů;
 • specializované rešerše pro advokátní kanceláře;
 • genealogické rešerše;
 • hledání článků v odborných (nejen historických) časopisech a jejich resumování;
 • ekonomické, hospodářské a jiné relevantní informace pro malé a střední podnikatele (stav zákonodárství, normy, zákony, oborové informace, patenty, známky, užitné vzory, insolventnost, import-export v rámci Evropské unie a dalších částí světa);
 • vyhledávání subjektů (osob, firem, agentur, sdružení apod.);
 • vyhledávání zboží a služeb.

Typologie:

 • rešerše knihovnické;
 • rešerše archivní;
 • pravidelný monitoring;
 • rešerše elektronických databází;
 • sofistikované internetové rešerše;
 • terénní sběr;
 • konzultace;
 • ... ale i další.

Co je to rešerše

Rešerší se nazývá proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu. Pojem rešerše také označuje i výsledný soupis vyhledaných informací.

Výsledkem vyhledávání mohou být plné texty dokumentů (článků, knih apod.), konkrétní data, fakta a parametry, ale také bibliografické záznamy dokumentů. I ve dvacátém prvním století je řada stěžejních rešeršních činností prováděna ručně, neboť mnohá vyhledávání nelze vygenerovat automaticky.

K realizaci objednaných rešerší jsme schopni využít několik desítek veřejných, interních, soukromých i jiných databází, rejstříků a indexů v elektronické i tištěné podobě. Jsme připraveni využít rovněž všechny zdroje, které nám doporučí nebo dodá klient.

Vámi požadované rešerše mohou být jednorázové (retrospektivní), i opakované (rešeršní strategie), spojené se systematickým monitoringem médií.

Plnohodnotná objednávka rešerše, na základě níž je možné provézt komplexní rešerši, by měla obsahovat následující údaje:

 • Téma rešerše (např.: „právní prostředí První republiky“ nebo „legislativa Evropské unie“ apod.)
 • Co nejpřesnější specifikaci a to včetně časového a geografického určení tématu (např.: „pouze Čechy, Morava a Slezsko“ nebo „ Evropská Unie; pouze anglické zdroje“ apod.)
 • Klíčová slova (česká, příp. i v cizím jazyce dle potřeby)
 • Zdroje

S pomocí jednoduchého formuláře nám můžete zaslat informace či dotazy k požadované práci v oblastech rešerše, monitoring, dokumentace či jinou související činností.

Jak vypadá výsledek – Co od nás dostanete

Výstup detailní excerpce může mít v zásadě trojí podobu:

 1. kopie relevantních archivních či jiných zdrojových materiálů;
 2. přehledný protokol + kopie stěžejních archiválií či jiných zdrojových materiálů;
 3. odborná studie s poznámkovým aparátem + kopie stěžejních či jiných zdrojových materiálů.

Vyžádejte si cenovou kalkulaci a další informace.

Technicky a finančně náročnější rešeršní práce prováděné mimo území České republiky, které ovlivňují konečnou cenu rešerše, předem konzultujeme s klientem.

Jako klient si vždy můžete určit horní strop finanční investice, tj. například, že chcete zpracovat seznam určitého rozsahu třeba do maximální výše 5.000 Kč. My vám ještě před započetím prací sdělíme, zda je takový požadavek z naší strany reálný či nikoli. Záleží tedy na tom, jaký výstup si z celého výzkumu představujete a co jste ochotni do výzkumu investovat.

U nových klientů nebo u náročnějších projektů si vyhrazujeme právo v případě potřeby požadovat předběžnou finanční garanci.

Pokud máte vedle rešerše zájem i o některé další související služby, jako například o terénní sběr pamětnických vzpomínek, ediční úpravy svého textu, jazykové či typografické korektury, chcete konzultovat své publikační plány a podobně, rádi vám zajistíme komplexní redakční služby.

Kontaktujte nás a rádi vám poskytneme další informace.

Prohlédněte si naše reference a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Zpět na začátek stránky