Plánování a průběh cesty kolem světa za 97 dní, jak ji Břetislav Jan Procházka a Jindřich Kubias uskutečnily s vozem Škoda Rapid. S drobnými úpravami převzato z knihy Automobilem kolem světa : 27000 km silnicí, pouští, pralesem. (Praha : Václav Petr, 1938)

Související články

Cesta kolem světa s automobilem Škoda rapid 1936
Procházka a Kubias při zastávce na své cestě kolem světa. Zde jsou právě v Íránu. Zdroj: Automobilem kolem světa od B. J. Procházky, 1938

Plánování a přípravy cesty kolem světa

26. listopadu 1935

První informativní návštěva v ministerstvu zahraničí, na základě které rozhodnuto požádati Autoklub Republiky Československé o protektorát a požádati naše vyslanectví v Moskvě o pomoc.

28. listopadu 1935

Pan Ing. VI. Štancl, t. č. předseda sportovního výboru podává zprávu, že protektorát Autoklubu jest zaručen a že týž žádá přímo ministerstvo zahraničí o morální pomoc.

30. listopadu 1935

Japonské císařské vyslanectví vítá myšlenku cesty a přislíbilo posádce průvodní dopisy především pro vojenské úřady.

Jednáno v záležitosti lodní dopravy s p. ředitelem Steinerem. Rozhodnuto vzhledem na výhodnost spojů, přesnost odjezdů a bohatý lodní park použiti služeb společnosti Cunard a NYK lines. V tomto smyslu nevázáno spojení s Londýnem a Tokiem.

3. prosince 1935

Dnešního dne požádáno formálně vyslanectví SSSR o průjezd Sibiří. Zároveň na základě předchozích informací předán přesný program cesty, jakož i data o posádce.

11. prosince 1935

Navštíven konsulát SSSR za účelem vyplnění dotazníků a navázáno spojení s Inturistem.

13. prosince 1935

Ministerstvo zahraničí v Praze sděluje, že požádalo vyslanectví SSSR o povolení průjezdu a že akt byl předán 5. prosince.

4. ledna 1936

Jednáno v záležitosti vozu a jeho výbavy.

5. ledna 1936

Projednáváno zpravodajství s p. redaktorem Maršákem od Československé tiskové kanceláře. Do Ameriky redakci MoToRu oznámen program cesty.

6. ledna 1936

Přítel Jindřich Kubias z Vamberka závazně přislíbil účast.

2. února 1936

Americká Automobilová Associace zaslala mapy a přesný program tratě napříč Amerikou.

10. února 1936

Anglická Automobilová Associace zasílá podrobné informace o cestách v Indii a na Malajsii.

15. února 1936

Francouzské vyslanectví přislíbilo průvodní dopis pro všechny celní a pohraniční úřady.

26. února 1936

Tide Water Company slíbila prostřednictvím svých zástupců pánů Z. Rejmana a Čemuse obstarati po celé cestě zásobování vozu.

4. března 1936

V továrně firmy Srb a Štys vybrána optická výzbroj.

6. března 1936

Zprávy čínského vyslanectví nevyzněly nijak příznivě a nezaručují jízdu na čínském území. Doporučující list legace posádce vystaví.

10. března 1936

Vybrána fotografická výzbroj a kino materiál.

28. března 1936

Jelikož z Ruska došly nepříznivé zprávy, vypracován alternativní program jednak přes Mongolsko, jednak Iránem do Indie.

4. dubna 1936

Převzat vůz a vybrány reservní součástky. Taktéž sestaven seznam zásob a výstroje s ohledem na zatížení.

6. dubna 1936

Do zahraničí ohlášen start cesty s upozorněním, že datum odjezdu bude telegraficky oznámeno.

10. dubna 1936

Dnes podniknuta zkušební terénní jízda, především za účelem vyzkoušeti různé profily gum v blátivé a hlinité půdě.

16. dubna 1936

Ministerstvo zahraničních věcí odevzdalo posádce průvodní dopis, který zaručuje morální pomoc zastupitelských úřadů.

23. dubna 1936

Autoklub republiky československé oznamuje, že lotyšské vyslanectví vystavilo průvodní glejt pro vůz i posádku.

24. dubna 1936

SSSR vyslanectví vystavilo průvodní dopis pro posádku vozu na cestu do Moskvy.

Průběh samotné cesty kolem světa

25. dubna 1936

Start ve čtyři hodiny odpoledne od budovy Autoklubu republiky československé, startér Ing. VI. Štancl, předseda sportovního výboru v zastoupení Autoklubu.

29. dubna 1936

Příjezd do Moskvy v pět hodin ráno.

Praha Moskva
Národní listy z 1. května 1936

11. května 1936

Příjezd do Teheránu ve 23.35 hodin.

Cesta kolem světa ve voze Škoda rapid 1936
Dobový popisek (upraveno): Řetěz pevnůstek hlídá i pusté daleké kraje anglického Impéria. Nikde jsme nebyli tak upřímně přijímáni jako právě v těchto poustevnách, kam dochází pošta jednou za měsíc. Zdroj: Automobilem kolem světa od B. J. Procházky, 1938

Škoda Rapid na cestě kolem světa
Dobový popisek (upraveno): Policejní kontrola cestou do Mašhadu (Írán). Jest dobře viděti, jak jsme chladili motor. Motorový kryt jsme otevírali jen na straně, ze které šel vítr. Zdroj: Automobilem kolem světa od B. J. Procházky, 1938

26. května 1936

Kontrola v Bombaji sekretářem Western India Automobile Association v 6. P. M.

Cesta kolem světa s autem Škoda Rapid 1936
Dobový popisek (upraveno): První, na koho jsme v Bombayi narazili, dříve než jsme mohli zajeli do AA-kontroly, byl sportovní redaktor Timesu, který v přítomnosti pana ředitele Poláka nás důkladně vyzpovídal. Foto Times of India. Zdroj: Automobilem kolem světa od B. J. Procházky, 1938

30. května 1936

Ceylon [Šrí Lanka] – Colombo.

4. června 1936

Vylodění v Penangu.

5. června 1936

Nalodění v Singapore.

16. června 1936

Šanghaj — zápis Autoklubu a návštěva vyslanectví.

Naši automobilisté v Číně 1936
Zpráva z Národních listů: Procházka a Kubias jsou v Číně (červen 1936)

24. června 1936

Nippon [Japonsko] – Jokohama – Tokio.

3. července 1936

Příjezd do Honolulu.

Cesta kolem světa - auto Škoda rapid 1936
Dobový popisek (upraveno): Příjezd, stejně jako odjezd z Honolulu se neobešel bez tradičních květinových náhrdelníků. Foto Honolulu Times. Zdroj: Automobilem kolem světa od B. J. Procházky, 1938

8. července 1936

Příjezd do San Francisca (USA).

10. července 1936

Odjezd ze San Francisca (Van Ness + Pine Street), start 5. p. m.

15. července 1936

Příjezd do New Yorku před hotel Pennsylvania 1.55 hod. A. M.

22. července 1936

12.15 p. m. pořádal Automobile Club of America oběd v hotelu Lexington na počest posádky. Toastmaster Elmer Thompson Sr., jenž odevzdal zlatý odznak panu B. J. Procházkovi, který proslovil přednášku na téma Motoring Conditions Throughout the World.

23. července 1936

Nalodění na loď Berengaria v New Yorku.

Škoda Rapid na cestě kolem světa
Zpráva z Národních listů: Procházka a Kubias se vracejí do Evropy (srpen 1936)

29. července 1936

Vylodění v Cherbourgu [na severozápadě Francie] a odjezd 5.30 P. M. do Paříže.

30. července 1936

Překročení francouzsko-německých hranic.

31. července 1936

Přejíždíme československé hranice.

Škoda Rapid a cesta kolem světa 1936
Oznámení z ranních Národních listů z 31. 7. 1936

1. srpna 1936

11:55 příjezd do Prahy. Následuje velké uvítání před budouvou Autoklubu v Praze.

Procházka a Kubias se vracejí z cesty kolem světa 1936
Národní listy z 1. 8. 1936


Související článkyNahoru