Je mnoho důvodů proč nás někteří klienti žádají, abychom za ně převzali část nebo většinu prací spojených s realizací nějakého výzkumu nebo publikace. Někteří přijdou s tím, že rozsah jejich bádání je natolik objemný, že pro určitou část rešerší potřebují spolupracovníky. Jindy dostaneme za úkol najít publikace vztahující se k určitému námětu. Další klient přijde s tím, že by si rád vyjasnil působení svého příbuzného za druhé světové války nebo za komunismu. Byl, či nebyl agentem gestapa nebo u StB? Část by si možná mohl zjistit sám. Nemá ale čas ani potřebnou erudici. Od nás očekává, že výzkum provedeme za něho. A má pravdu. Přidanou hodnotou naší práce je profesionalita, spolehlivost a také hledání v běžně nerešeršovaných materiálech. Výsledky našeho hledání jsou samozřejmě zpracovány v úhledné a čtivé podobě. Pokud máte zájem o jakýkoli druh rešerše, kontaktujte nás…

16.8.2013, abcHistory.cz: HOMERešeršeRešerše na klíč


Chcete se svým blízkým pochlubit esteticky zhotoveným rodokmenem? Nebo prostě chcete více vědět o svých předcích a jejich životních osudech? Sdělte nám dostupné údaje o svých nejbližších rodičích a prarodičích. My pak v dostupných matrikách, archivech a dalších dobových zdrojích zjistíme o vašich předcích vše, co jen půjde. Výsledkem pak může být nejen „rodokmen“ v podobě charakteristického stromu. Výsledkem může být celá kniha plná doposud neznámých životních příběhů vašich předků, jak se nám je podaří rekonstruovat v historických materiálech. Budete tak obohaceni nejen formálním grafickým vyobrazením stromu předků, ale i vzrušujícími příběhy z jejich životů. Kontaktujte nás pro další informace…

14.8.2013, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeRešerše na klíč


I

I rešerše archivních dokumentů můžete získat jednoduše. Kontaktujte nás a sdělte nám své požadavky.

Číst celý článek ... ››

10.8.2005, abcHistory.cz: HOMERešeršeRešerše na klíč


Rešerše představují pohodlný způsob, jak nechat bez námahy najít – snadno získat – požadované informace ve všech souvislostech. Sami tedy nemusíte nic složitě vyhledávat. – Nehledejte jehlu v kupce sena. Najdeme ji za vás. Co víc: Najdeme i stéblo slámy v kupce jehel!Hledáte určité informace a:

 • Nedaří se vám je najít?
 • Výsledky jsou nedostatečné?
 • Nemáte čas je hledat?
 • Máte příliš mnoho informací a nevíte, které z nich jsou relevantní?
 • Narazili jste na jazykové bariéry?

Nechte si od nás zpracovat rešerši. Tým našich spolupracovníků má mnohaleté úspěšné zkušenosti s vyhledáváním informací, které potřebujete. Pro státní správu, akademické instituce, privátní sektor i soukromé osoby provádíme sběr a analýzu informací, které našim klientů usnadňují orientaci i rozhodování.

Co pro své klienty vyhledáváme a kde

V doposud zpracovaných zakázkách převažují následující rešerše:

 • rešerše z různých archivních fondů a související práce s archiváliemi v papírové nebo elektronické podobě;
 • rešerše jako podpůrná činnost pro výzkumné projekty akademických ústavů či badatelů - solitérů;
 • specializované rešerše pro advokátní kanceláře;
 • genealogické rešerše;
 • hledání článků v odborných (nejen historických) časopisech a jejich resumování;
 • ekonomické, hospodářské a jiné relevantní informace pro malé a střední podnikatele (stav zákonodárství, normy, zákony, oborové informace, patenty, známky, užitné vzory, insolventnost, import-export v rámci Evropské unie a dalších částí světa);
 • vyhledávání subjektů (osob, firem, agentur, sdružení apod.);
 • vyhledávání zboží a služeb.

Typologie:

 • rešerše knihovnické;
 • rešerše archivní;
 • pravidelný monitoring;
 • rešerše elektronických databází;
 • sofistikované internetové rešerše;
 • terénní sběr;
 • konzultace;
 • ... ale i další.

Co je to rešerše

Rešerší se nazývá proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu. Pojem rešerše také označuje i výsledný soupis vyhledaných informací.

Výsledkem vyhledávání mohou být plné texty dokumentů (článků, knih apod.), konkrétní data, fakta a parametry, ale také bibliografické záznamy dokumentů. I ve dvacátém prvním století je řada stěžejních rešeršních činností prováděna ručně, neboť mnohá vyhledávání nelze vygenerovat automaticky.

K realizaci objednaných rešerší jsme schopni využít několik desítek veřejných, interních, soukromých i jiných databází, rejstříků a indexů v elektronické i tištěné podobě. Jsme připraveni využít rovněž všechny zdroje, které nám doporučí nebo dodá klient.

Vámi požadované rešerše mohou být jednorázové (retrospektivní), i opakované (rešeršní strategie), spojené se systematickým monitoringem médií.

Plnohodnotná objednávka rešerše, na základě níž je možné provézt komplexní rešerši, by měla obsahovat následující údaje:

 • Téma rešerše (např.: „právní prostředí První republiky“ nebo „legislativa Evropské unie“ apod.)
 • Co nejpřesnější specifikaci a to včetně časového a geografického určení tématu (např.: „pouze Čechy, Morava a Slezsko“ nebo „ Evropská Unie; pouze anglické zdroje“ apod.)
 • Klíčová slova (česká, příp. i v cizím jazyce dle potřeby)
 • Zdroje

S pomocí jednoduchého formuláře nám můžete zaslat informace či dotazy k požadované práci v oblastech rešerše, monitoring, dokumentace či jinou související činností.

Jak vypadá výsledek – Co od nás dostanete

Výstup detailní excerpce může mít v zásadě trojí podobu:

 1. kopie relevantních archivních či jiných zdrojových materiálů;
 2. přehledný protokol + kopie stěžejních archiválií či jiných zdrojových materiálů;
 3. odborná studie s poznámkovým aparátem + kopie stěžejních či jiných zdrojových materiálů.

Vyžádejte si cenovou kalkulaci a další informace.

Technicky a finančně náročnější rešeršní práce prováděné mimo území České republiky, které ovlivňují konečnou cenu rešerše, předem konzultujeme s klientem.

Jako klient si vždy můžete určit horní strop finanční investice, tj. například, že chcete zpracovat seznam určitého rozsahu. My vám ještě před započetím prací sdělíme, zda je takový požadavek z naší strany reálný či nikoli. Záleží tedy na tom, jaký výstup si z celého výzkumu představujete a co jste ochotni do výzkumu investovat.

U nových klientů nebo u náročnějších projektů si vyhrazujeme právo v případě potřeby požadovat předběžnou finanční garanci.

Pokud máte vedle rešerše zájem i o některé další související služby, jako například o terénní sběr pamětnických vzpomínek, ediční úpravy svého textu, jazykové či typografické korektury, chcete konzultovat své publikační plány a podobně, rádi vám zajistíme komplexní redakční služby.

Prohlédněte si naše reference a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.


5.12.2004, abcHistory.cz: HOMERešeršeRešerše na klíčNahoru