9.10.2010, abcHistory.cz: HOMERešeršeFoglaring

sborník Památníku národního písemniství na téma Foglar

Recenze knihy: K fenoménu Jaroslav Foglar. Sborník příspěvků z konference Fenomén Jaroslav Foglar. Památník národního písemnictví, 17. září 2007. Redaktorky sborníku Růžena Hamanová, Dorota Lábusová. 1. vydání. PNP, Praha 2008, 230 s.

V pořadí druhý sborník věnovaný fenoménu Foglar vydal na přelomu let 2007 a 2008 Památník národního písemnictví, který spravuje Foglarovu literární pozůstalost.

Patrně aby se názvem odlišil, název publikace je v tomto případě K fenoménu Jaroslav Foglar. Jedná se o sborník příspěvků z konference Fenomén Jaroslav Foglar, který PNP pro odbornou veřejnost pořádal na podzim roku 2007.

Sborník je rozsahem i charakterem skromnější, byť srovnávat navzájem dvě publikace, zacílené na jinou čtenářskou obec, nemá samozřejmě smysl. Účel i vydavatelské zázemí bylo i v obou sbornících zaměřených Foglarovský fenomén zcela odlišné.

Ve sborníku K fenoménu Jaroslav Foglar najdeme logicky příspěvky hned několika autorů, kteří svými texty podpořili i lipnický sborník. Celkově skromněji pojatý sborník PNP se však soustředí především na literárně vědeckou analýzu. I zde však samozřejmě dostal dílčí prostor Jaroslav Foglar jako člověk i jeho soukromí. Sborník PNP lze doporučit jako vhodný studijní doplněk všem vážným zájemcům o teorii Foglarova díla.

Přečtete si také recenzi sborníku Fenomén Foglar, který v roce 2007 vydala Prázdninová škola Lipnice ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara.›› Zpět

Nahoru