7.12.2016, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíTotalitní represe

Koncentrační tábory na Jáchymovsku

Vážení a milí pamětníci, pro připravovanou odbornou publikaci, jejímž tématem budou uranové doly a trestanecké tábory na Jáchymovsku hledáme ty z Vás, kteří by nám mohli k publikování poskytnout vhodné fotografie a dobové dokumenty, případně nám pomohli s objasněním některých historických nejasností. Zajímají nás okolnosti, za jakých probíhala těžba uranu v regionu Jáchymov v letech 1949–1961.

Okruhy pamětníků, které hledáme:

 • Bývalí zaměstnanci národního podniku Jáchymovské doly mezi roky 1949 a 1961.
 • Bývalí trestanci, zvláště političtí vězni, zadržovaní v některém z místních trestaneckých táborů (Rovnost, Nikolaj, Mariánská, Barbora, Eliáš, Bratrství, Vykmanov, Ústřední atd.).
 • Bývalí příslušníci ostrahy, ať již z řad SNB Jeřáb, vězeňské služby, Vnitřní stráže MV nebo jiných složek státu.

Budeme rádi, když nám budete moci k publikování zapůjčit dobové materiály, zvláště pak:

 • Fotografie areálu jednotlivých důlních podniků a vězeňských táborů, které dokumentují podmínky na pracovišti a v jednotlivých táborech.
 • Fotografie z Ostrova, Jáchymova nebo jeho okolí z padesátých let 20. století, které dokumentují každodenní život v regionu.
 • Dobové novinové výstřižky vztahující se k těžbě uranu.
 • Osobní dokumenty rozmanitého charakteru – například propustky z doby, kdy byl Jáchymov uzavřenou oblastí, pracovní průkazky, vězeňské motáky, pracovní smlouvy a podobné materiály.

Hledáme také ty, kteří nám pomohou osvětlit některé historické otazníky. Například:

 • V areálu dolu Rovnost I bychom potřebovali upřesnit účel některých budov, které byly později přestavěny na rekreační chaty. Pomůžete nám?
 • Víme, že v areálu dolu Rovnost I žila rodina správce podniku, údajně i s dětmi. Znáte jejich jména a víte o jejich dalších osudech něco bližšího?
 • Kdy a za jakých okolností byl postaven tzv. „Palečkův hrad“ u tábora Rovnost?
 • Jaký charakter měla korekce na táboře Nikolaj? Byl to samostatný barák, nebo jen díra v zemi?
 • … a další.

Pomozte nám – pro současné zájemce i pro pozdější generace – zachovat pokud možno objektivní záznam o těžbě uranu na Jáchymovsku.

Pro spojení s námi využijte kontaktní údaje nakladatelství NZB

Předem Vám děkujeme za Váš zájem a čas, který našemu projektu věnujete. Projděte svá fotoalba a rodinné dokumenty a neváhejte nás kontaktovat s případnými dotazy.

Nápravně pracovní tábory na Jáchymovsku
›› Zpět

Nahoru