5.6.2008, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíVýlety za poznáním

Pásová značka
Obr.: Pásová značka

Pásové značky a směrovky – Popis jednotlivých značek využívaných v rámci pásového značení

Značky, jimiž jsou označovány trasy pro pěší turistiku, jsou tzv. značky pásové, skládající ze tří vodorovných pásů. Barvu a náročnost značené trasy určuje středový pás značky. Nad a pod středovým pásem jsou umístěny bílé pásy o rozměrech 10 x 10 cm, jejichž úkolem je značku na dálku zviditelňovat.

Přednostní volba barev pro značky pěších cest:

  • červená – dálkové nebo hřebenové trasy,
  • modrá – významnější trasy,
  • zelená – místní trasy,
  • žlutá – krátké trasy, spojovací cesty, zkratky.

V místech ostrého odbočení nebo v místech těžko přehledných, jsou pásové značky doplňovány šipkami, respektive pásovou značkou se směrovou šipkou. Pokud značenou trasu pro pěší v určitém místě protínají jiné značené trasy obdobného charakteru, probíhá značení tras na společném úseku souběžně.

Pásová šipka

Obr.: Pásová šipkaZačátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku


Místní značky

V některých lokalitách používají tzv. místní značení. Při něm se nepoužívají pásové značky, ale úhlopříčně rozdělené čtverce, v nichž jeden trojúhelník je bílý a druhý má jednu ze čtyř barev odpovídajících náročnosti trasy. Trojúhelník naváděcí barvy je vždy vpravo nahoře.

Místní značení se obvykle používá pro krátké okruhy. Zpravidla značí kratší vycházkové okružní trasy v blízkosti velkých měst, rekreačních nebo turistických středisek a kempinků.

Místní značka

Obr.: Místní značka

Koncové značky

Na obou koncích cest značených pásovými či místními značkami a rovněž na konci významových odboček, je umístěna tzv. koncová značka. V současnosti tuto značku tvoří čtverec, v jehož středu je odpovídající barvou vyznačen středový bod. Dříve měla koncová značka tvar prstence. Díky pravidelné údržbě značených tras je však setkání s takovým značkovým vysloužilcem opravdovou raritou.

Koncová značka

Obr.: Koncová značka

Významové odbočky

V zajímavých lokalitách se lze setkat s vyznačenými významovými odbočkami, které pěší turisty navádějí k zajímavým místům mimo hlavní značenou trasu. Pro vyznačení těchto krátkých a slepých odboček, vzdálených od hlavní trasy maximálně jeden kilometr, se užívají značky se speciálními symboly.

Odbočka k vrcholu nebo k vyhlídce

Obr.: Odbočka k vrcholu nebo k vyhlídce

Odbočka ke zřícenině hradu či jinému podobnému objektu

Obr.: Odbočka ke zřícenině hradu či jinému podobnému objektu

Odbočka ke studánce nebo pramenu

Obr.: Odbočka ke studánce nebo pramenu

Odbočka k jinému zajímavému objektu

Obr.: Odbočka k jinému zajímavému objektu

Tabulky a směrovky

Turistická tabulka Turistická směrovka

Obr.: Turistická tabulka a Turistická směrovka

Všechny značené turistické trasy jsou na významnějších křižovatkách, v obcích a u zajímavých lokalit doplněny textovanými tabulkami a směrovkami. Z nich se turisté dozvědí název místa, případně místní zajímavost, která se k místu zastávky váže, místní nadmořskou výšku apod.

Směrovky turisty informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase. – Zpravidla se jedná o třířádkový text, přičemž nejbližší místo je uvedeno na prvním řádku.

Ve hrotech směrovek je vyznačen barevný symbol značené trasy. – U pásového značení příslušná barva, u významového značení symbol odbočky a u místního značení symbol místní značky.
›› Zpět

Nahoru