19.6.2008, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíVýlety za poznáním

Naučná stezka
Obr.: Naučná stezka

Značená naučná stezka bývá vyznačena značkami tvořenými bílým čtvercem, který je protnut úhlopříčným zeleným pruhem z levého horního rohu do pravého dolního rohu.

. Značka může být doplněna oranžovým číslem stanoviště. Tentýž číselný odkaz je pak uváděn v tištěném průvodci naučné stezky.

Značení stezky může být dále doplněno samostatně stojícími informačními tabulemi. Tyto tabule mají naučný charakter a formou vzdělávacích textů, fotografií a ilustrací poskytují turistům poznatky o přírodních, vlastivědných či historických zajímavostech v okolí. Vedle Klubu českých turistů (KČT) vyznačují tento typ stezek také organizace ochránců přírody, obce, různé zájmové a účelové organizace atd.

Vedle standardních turistických tras jsou zřizovány i vzdělávací naučné stezky, které slouží pěším a v poslední době rovněž cyklistům

Vedle naučných stezek vybavených speciálním grafickým značením existuje však i řada naučných stezek, které jsou značeny běžnými pásovými nebo místními značkami a charakter naučných stezek jim dává pouze jejich vybavení informačními panely.›› Zpět

Nahoru