25.6.2008, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíVýlety za poznáním

Značka lázeňské trasy
Obr.: Značka lázeňské trasy

Lázeňské trasy a jejich značení – Značení těchto tras je tvořeno dvěma svislými barevnými pruhy, kolem nichž jsou dva bílé pruhy.

Barevná kombinace souvisí s délkou a převýšením okruhu. Speciální okružní vycházkové trasy (někdy se též objevuje označení rehabilitační okruhy) vznikaly v okolí různých lázní především v osmdesátých letech 20. století. Šlo především o lázeňská střediska v okolí lázní Poděbrady, Třeboň, Jeseník, Mariánské Lázně, Trenčianské Teplice, Rajecké Teplice a některých dalších na území tehdejšího Československa.

Šipka lázeňské trasy

Obr.: Šipka lázeňské trasy

Byť je v případě těchto vycházkových tras cílem lázeňská klientela a její rehabilitační a ozdravné programy, v případě některých lázeňských středisek jsou exteriéry natolik přitažlivé, že je logicky využívají i pěší turisté. Na druhou stranu se lze setkat i s případy, kdy jsou obecné pěší turistické cesty tak efektivně vytvořeny okolo areálů lázeňských středisek, že by bylo zbytečné na téže trase vytvářet ještě samostatné značení lázeňských tras.

Dnes se ve sféře lázeňských tras výrazně angažuje privátní sektor.›› Zpět

Nahoru