30.6.2008, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíVýlety za poznáním

Lesy České republiky - značení

Zcela samostatný informační systém vytváří na území Lesů České republiky stejnojmenný státní podnik (LČR). LČR jako správce a hospodář ustanovený zákonem pečuje i o zajištění informovanosti návštěvníků. Za tímto účelem jsou na území lesů České republiky umístěny různé informační tabule, piktogramy a značky, které slouží k orientaci na lesních cestách nebo mají další informační charakter.

Prvním vizuálním prvkem informačního systému LČR, který návštěvník lesa většinou vidí, je tzv. uvítací tabule, která hned u vstupu do prostor lesa návštěvníky upozorňuje na základní pravidla chování v lese. S pomocí piktogramů je zde podle potřeby zobrazeno:

 • Zákaz jízdy na kole
 • Zákaz jízdy na kole do porostu
 • Zákaz jízdy na koni do porostu
 • Zákaz jízdy na lyžích do porostu
 • Zákaz vstupu mimo značenou stezku
 • Zákaz rušení zvířat
 • Zákaz sběru přírodnin
 • Zákaz rozdělávání ohňů
 • Zákaz kouření
 • Zákaz táboření
 • Zákaz znečišťování lesa
 • a příkaz Chovej se tiše

Značení stezek LČR

Ke značení stezek či naučných stezek LČR se vedle základního značení stezky LČR ve formě loga užívá rovněž druhové a směrové značení. Druhové značení informuje návštěvníky lesa o druhu přístupnosti stezky, směrové označení má udáváním směru cesty usnadňovat prostorovou orientaci. Veškeré značení stezek LČR však vychází z místních podmínek té které oblasti. Značení stezek LČR tak může navazovat na obecné turistické, cyklistické či jiné značené trasy a řádně značené trasy Klubu českých turistů (KČT) ani jiných subjektů nenahrazuje. Podkladovým prvkem většiny značení LČR je sytě zelená barva.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku


Informační tabule a značky vysvětlující práci v lese

Účelem tabulí a značení umístěných na stezkách LČR je stručnou a srozumitelnou formou informovat návštěvníky a uživatele lesa o možných ohroženích, nenadálých situacích, změnách, úpravách a jiných nenadálých situacích, které v dané lokalitě nastaly nebo mohou nastat v důsledku probíhajících prácí. Používají se především ve značně frekventovaných, turisticky využívaných oblastech.

Vedle varovných a jiných informačních cedulí můžete v duchu jiných naučných stezek narazit i na specializované naučné stezky LČR, které jsou vybaveny didaktickými informačními tabulemi.

Podobné informace k jednotlivým piktogramům a informačním tabulím naleznete na stránkách Lesů České republiky, s. p.›› Zpět

Nahoru