19.11.2008, abcHistory.cz: HOMEVýlety za poznáním

Pásová značka pro lyžaře
Obr.: Pásová značka pro lyžaře

Zimní značení lyžařských tras je určeno osobám, které se pohybují se v zasněženém terénu během zimních měsíců. Především samozřejmě turistům, zvláště pak běžkařům. Přesto však zimní značení bývá v krajině z pochopitelných důvodů umístěno celoročně.

Lyžařské stezky a jejich značení

Využívá obdobných pásových značení, tabulek a směrovek jako klasické turistické trasy pro pěší, rozeznáte je však snadno.

Vzhledem k tomu, že lyžařské trasy jsou využívány v zimním období, kdy je příroda zasněžená a běžné turistické značky s bílými pásy by v té době bylo obtížně vidět, mají postranní pásy pásových lyžařských značek oranžovou barvu. Stejně je tomu i u směrovek.

Zimní turistická tabulka pro lyžaře Zimní turistická směrovka pro lyžaře

Obr.: Zimní turistická tabulka a směrovka pro lyžaře

Pokud je lyžařská značená trasa celá nebo její část s nejméně dvěma za sebou následujícími informačními místy součástí pěší značené trasy, paradoxně se v takovém úseku zvláštních lyžařských směrovek nepoužívá. Na směrovkách pěší značené trasy je u těch míst, kterými lyžařská trasa prochází, pouze umístěn symbol lyžaře.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku


Tyčové značení

V Krkonoších a snad i na některých jiných oblastech se na horských pláních místo barevné pásové značky používá značení ve formě tyčí trčících v určitých rozestupech ze země do výše několika metrů. U okrajů lesa pak tyčové značení navazuje na pásové značení. V úsecích s tyčovým značením je lyžařská trasa mnohdy vedena odchylně od letního značení.

Zřizovatelem tyčového značení je horská služba. Tyčové značení krkonošských hřebenových cest je doložitelné již na mapách ze 17. století.

Němé značky

Němé značky Krkonoš, též nazývané Muttichovky, jsou turistické orientační značky vyřezané z plechu do příslušného tvaru a natřené na červeno. Celkem třicet významných horských chat, sídel, vrcholů a dalších míst v oblasti Krkonoš má v rámci krkonošského němého značení svůj vlastní červený symbol.

Účelem němého značení je zajistit v oblasti hřebenových partií Krkonoš značení, které je dobře viditelné i za snížené viditelnosti nebo námrazy.

Muttichovky

Němé značky vytvořil uznávaný akademický malíř a lyžař Kamil Vlastimil Muttich (1873–1924), který byl mimo jiné zakladatelem lyžařského spolku Himalaja v Mladé Boleslavi. Němé značky se v Krkonoších používají od roku 1923. Tehdy mimo jiné kulantně vyřešily citlivou otázku, zda bude standardní pásové značení na území Krkonoš uváděno v češtině nebo v němčině.

Pásové značení bylo v Krkonoších zavedeno až po válce; němé značky už zůstaly zachovány.›› Zpět

Nahoru