8.6.2008, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíVýlety za poznáním

IS 19d – Směrová tabule
Obr.: IS 19d – Směrová tabule

Cyklotrasy a cyklostezky – Turistické značení cyklotras a cyklostezek

Všechny prvky cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu. To platí jak pro cyklotrasy, tak i pro cykloturistické trasy, které jsou někdy označovány jako cyklostezky.

Cyklotrasy

Cyklotrasy vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích se silničním (zpevněným) povrchem. Ke značení jsou používány dopravní značky zavedené v České republice vyhláškou č. 30/2001 Sb.

Používají se tři základní cykloznačky:

IS 19d – Směrová tabule

Obr.: IS 19d – Směrová tabule

Směrová tabule (IS 19) – Směrové tabule jsou umístěny na hlavních východištích a křižovatkách cyklotras. Uvedeny jsou i údaje o názvech a kilometrových vzdálenostech dalších cílů na trase.

IS 20 – Návěst před křižovatkou

Obr.: IS 20 – Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou (IS 20) – Návěst před křižovatkou se užívá na orientačně složitých úsecích či křižovatkách.

IS 21a – Směrová tabulka (přímo) IS 21b – Směrová tabulka (vlevo) IS 21c – Směrová tabulka (vpravo)

Obr.: IS 21 – Směrová tabulka

Směrová tabulka (IS 21) – Žluté směrové tabulky o obrysovém rozměru 200 x 300 mm s černým piktogramem kola číslem cyklotrasy v záhlaví. Místo šipek se používá směrových tabulek s černou šipkou v příslušném směru.

Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umisťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklostezky.

Všechny cykloznačky nalezneme na zvláštních sloupcích, lampách nebo instalované pod běžnými silničními dopravními značkami.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku


Cykloturistické trasy

Cykloturistické trasy vedou většinou přírodním terénem po polních či lesních cestách.

Pásová značka pro cyklostezky

Jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14 x 14 cm (jsou tedy větší než pásové turistické značky pro peší), které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý.

Pásová šipka  pro cyklostezky

Obr.: Pásová šipka pro cyklostezky

Mohou být také doplněny na šipku.

Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné.

Směrovka cyklotrasy

Obr.: Směrovka cyklotrasy

Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti směrovkám pro pěší mají opět žlutý podklad a obsahují jen dvě řádky textu. V záhlaví je uvedeno, že se jedná o cyklotrasu KČT.›› Zpět

Nahoru