1.7.2008, abcHistory.cz: HOMEVýzkum a objevyVýlety za poznáním

Značka pro jezdecké stezky
Obr.: Značka pro jezdecké stezky

Koně se po stezce většinou pohybují krokem, nikoli svalem, při dlouhém putování a v kopcovitém terénu jezdci často vedou koně na ruce jako pěší turisté.

Metodika značení jezdeckých stezek odpovídá metodice značení pěších tras.

Doporučuje se, aby trasa jezdecké stezky nebyla souběžná s jinou (pěší, lyžařskou, cyklistickou) značenou trasou. Pokud se v určitém úseku nelze souběhu jezdecké a jiné stezky vyhnout, doporučuje se vyznačit jezdeckou stezku pouze tehdy, když je její šířka v celém souběžném úseku minimálně dva metry (aby se jezdec na koni bezpečně vyhnul jiným uživatelům stezky). Pokud se nejedná o zpevněnou cestu a hrozí nebezpečí poškození povrchu stezky, je současně nutné na obou koncích takového souběhu umístit upozornění pro jezdce, po jaké straně cesty musí své koně vést, aby ji koňská kopyta nepoškodila v celé šířce.

Jezdecké stezky průběžné

V případě souběhu jezdecké a jiné stezky se značení jezdecké stezky umísťuje 10 cm nad každou pěší nebo lyžařskou značkou, případně 20 cm pod každou cykloznačkou.

Značku jezdecké stezky tvoří bílý čtverec o rozměrech 10 x 10 cm, uvnitř kterého je souměrně umístěn barevný kruh o průměru 6 cm. Šířka mezery mezi bílou a barevnou částí je 0,5 cm. Provedení šipek je shodné se šipkami u místního značení pěších tras.

Značka se šipkou pro jezdecké stezky

Obr.: Značka se šipkou pro jezdecké stezky

Pro zlepšení viditelnosti na větší vzdálenost (například na druhém konci lučního porostu) se používá tzv. volavky.

Směrovky a tabulky pro jezdecké stezky jsou textově i barevně shodné se směrovkami pěších tras s tím, že v jejich záhlaví je uveden text „Jezdecká stezka KČT“ a v hrotu směrovek je zobrazen kruh, barevně odpovídající dané jezdecké trase. Směrovky a tabulky se umísťují dle obdobných principů jako u tras pro pěší turisty.

Barevné rozlišení jednotlivých jezdeckých stezek odpovídá systému barevného odlišení u pěších značených tras.

Páteřní stezky jsou značeny červeně, vedlejší větve jsou značeny modře. Regionální a místní jezdecké trasy, popřípadě odbočky k úvazištím nebo jezdeckým stanicím, mají zelenou nebo žlutou barvu.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku


Jízdárenské okruhy (okružní stezky)

Jízdárenské okruhy určené pro komerční jezdeckou turistiku jsou značeny barevným symbolem podkovy v bílém čtverci o vnějším rozměru 10 x 10 cm. Tyto okruhy nemají evidenční číslo, nevybavují se směrovkami ani tabulkami a značkaři KČT je značí a provádějí jejich údržbu pouze na základě Dohody o provedení práce, uzavřené mezi majitelem stáje a příslušným značkařem, na základě které jim budou uhrazeny všechny náklady (tj. materiál, cestovní náklady i práce).

Značka pro komerční jízdárenský okruh

Obr.: Značka pro komerční jízdárenský okruh


Městské jezdecké okruhy

Městské jezdecké okruhy jsou jezdecké stezky vedoucí městem. Pokud zapadají do koncepce tvorby sítě jezdeckých stezek v ČR, mohou být po odsouhlasení Sekcí značení jezdeckých stezek Rady značení KČT brány jako regionální či místní jezdecké trasy.

Podle tohoto principu jsou pak vyznačeny stejným způsobem jako ostatní jezdecké trasy (zpravidla zelenou nebo žlutou barvou) a vybaveny potřebnými směrovkami a tabulkami.

Pokud nezapadají do značení sítě jezdeckých stezek, bude se k nim přistupovat jako k místním okruhům, a značení i přístup k nim bude stejný jako u jízdárenských okruhů.›› Zpět

Nahoru