3.5.2017, abcHistory.cz: HOMERecenzované článkyFoglaring

Foglar a náboženství

Miloš Dvorský byl v roce 2010 myslím první, kdo otevřeně začal hovořit o náboženském podtextu některých foglarovek a Foglarova výchovného konceptu vůbec. Později jeho tezi začal rozpracovávat Tomáš Vučka a možná i někdo další. Nyní se na toto téma chystá celá konference.

Docent Petr Hošek, organizátor konference, mě na akci zve s přednáškou a mimo jiné píše:

„Knihu Mýtus zvaný Stínadla považuji za jeden z nejlepších počinů na poli foglarologie a v několika kapitolách se přímo dotýká tématu konference. Závěrečné kapitoly této knihy byly jedním z podnětů, proč jsme konferenci uspořádali.“

Celodenní konference se uskuteční v soboru 13. května 2017 v aule HTF UK Praha 4, Pacovská 4. Začíná se v 9:30, závěr předpokládám nastane v časné pozdní odpoledne.

Konference bude mít odborný charakter. Příspěvky budou různorodé z hlediska obsahu i podání, jak už to na podobných akcích bývá. Pokud ale budete mít prostor, může to být zajímavé. Podotýkám, že i přes spirituální téma celé konference nepůjde o setkání náboženské ani jinak účelově duchovní, ale setkání věcné a odborné. Naší snahou bude podchytit alespoň některé inspirační zdroje spisovatele Jaroslava Foglara a tím lépe pochopit jeho výchovné metody i Foglara samotného.

ZB
›› Zpět

Nahoru