15.11.2017, abcHistory.cz: HOMEVýzkum a objevyFoglaring

Zdeněk Bauer při prezentaci plánované foglarovky

S konečnou platností je rozhodnuto následující: Původně plánovaná neznámá foglarovka, kterou jsme připravili do tisku, vyjít nemůže. Licenci nedostaneme. Velká škoda a promarněná příležitost, co víc k tomu říci. Čtvrt roku života, který jsme práci věnovali, je pryč.

Aby ale práce nepřišla úplně vniveč, rozhodli jsme se v uplynulých týdnech připravit k vydání zcela novou knihu. V souladu s autorským zákonem bude obsahovat alespoň ukázky neznámé foglarovky. Jádrem knihy bude obsáhlý rozbor neznámé foglarovky a také vesměs neznámý přehled Foglarovy činnosti v období okupace a Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Je to téma v zásadě nezpracované, pomineme-li pár drobnějších příspěvků nebo několik vzpomínek samotného spisovatele. Tedy hurá do toho.

Text už je z větší části hotov. Materiálů máme poměrně dost. Vycházíme z doslovu původně připravované knihy, který měl mít ale okolo padesáti stran. Výrazně jsme ho rozšířili. Věříme, že kniha bude dostatečně atraktivní a příznivci Foglarova díla dostanou příležitost dozvědět se o Foglarovi opět nové, zajímavé a inspirativní informace.

Na komponovaném večeru Let Jestřába, který 15. listopadu v informačním centru na Praze 3 upořádal Slávek Janov, jsme také neznámou foglarovku představili: Klub zvídavých dětí. Většina přítomných s otazníky ve tvářích potvrzovala, že nic takového nazná. Po programu se mě někteří ptali, zda jsme si to celé nevyfantazírovali…

Tak snad se podaří do začátku roku vše nezbytné připravit k vydání…

ZB

Fotografie z večeru Let Jestřába laskavě poskytl Petr Molka – Best

Mýtus zvaný Stínadla

Mýtus zvaný Stínadla

Mýtus zvaný Stínadla›› Zpět

Nahoru