Zdeněk Bauer, editor

Strach, obavy, chaos, konspirační teorie, každodenní neštěstí, ale také odhodlání obyčejných lidí. Slavné dílo o velké morové nákaze na samém počátku éry kapitalismu.

Číst celý článek ... ››

6.2.2021, abcHistory.cz: HOMEPublikační činnostKaždodennost


definice slova sekta

Jako malá rešeršní agentura, fungující nezávisle na státních příspěvcích a institucích, máme nesmírnou radost z každého zajímavějšího objevu, který při naší výzkumné práci učiníme. Ať už se jedná o nalezení neznámých textů spisovatele Karla Čapka, dohledání českých stop slavného německého spisovatele Maxe von der Grüna, světové prvenství v publikování spisů StB vedených na Donalda Trumpa, stěžejní rešerši ke „kauze Peroutka“, unikátní výzkumy o životě a díle spisovatele Jaroslava Foglara a tak dále a tak dále… Jsme proto rádi, že můžeme oznámit nalezení slavné ztracené studie českého sociologa Zdeňka Ullricha „Sozialpsychologische Studien über eine Sektenbildung in der Tschechoslowakei“ z roku 1927. V uplynulých desetiletích se jí pokoušeli neúspěšně dohledat mnozí čeští badatelé, až její existence postupně začala být zcela zpochybňována.

Číst celý článek ... ››

6.2.2018, abcHistory.cz: HOMEVýzkum a objevyKaždodennost


Procházka na Mostě

Přesně před sto lety zemřel císař František Josef I. Někteří Češi mu za jeho života lidově říkali „Starej Procházka“. Proč? Asi vás překvapí, proč mu tak neříkali…

Číst celý článek ... ››

21.11.2016, abcHistory.cz: HOMERešeršeKaždodennost


Křest knihy

Česko patří k nejvýrazněji nenábožensky orientovaným zemím na světě. Přesto jsme i u nás průběžně svědky veřejných křtů a mediálně propagovaných křtin. Snad jen skutečnost, že značný počet redaktorů neumí slovo křest skloňovat a dokola píší, že „proběhly křesty“ je určitým vodítkem, jak moc je jim pojem křest vlastně vzdálený.

Číst celý článek ... ››

1.3.2016, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyKaždodennost


Herci Věra Ferbasová a Herbert Lom
Věra Ferbasová a Herbert Lom na snímku z filmu Žena pod křížem z roku 1937

K rodině Kuchačevich ze Schluderpacheru uvádí Petr Mašek uvádí ve své knize Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti (2008) pouze stručný údaj:

Kuchacevič ze Schlunderbachu – Původ rodu a datum nobilitace nezjištěny. V první polovině 80. let 19. století byl příslušník tohoto rodu učitelem v Praze na Olšanech.

Vedle toho se dá jméno uvedené šlechty snadno dohledat ve filmových databázích coby rodné příjmení česko-britského herce Herberta Loma

Číst celý článek ... ››

9.2.2016, abcHistory.cz: HOMERešeršeKaždodennost


Josef Benoni

S nedávným vydáním knihy Josefa Benoniho Příběhy ze starého Lanškrounska se (s odkazem na podtitul knihy Lanškrounský »hejtman z Kopníku«) začalo opět výrazněji skloňovat slovo „kopnikiáda“.

Číst celý článek ... ››

30.12.2014, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyKaždodennost


novoročenka Novoročenky neboli novoroční Péefka „pro štěstí“ (francouzsky Pour féliciter) jsou už po mnoho desetiletí součástí české a slovenské tradice. Papírová novoročenka, neboli novoroční přání (anglicky New Year Card), je historicky odvozena od vánočního přání (Christmas Card). Proto se na mnoha, zvláště však starších přáních, můžeme setkat se souborným přáním „Veselé Vánoce a šťastný nový rok“.

Číst celý článek ... ››

10.12.2014, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyKaždodennost


Znáte Jabouda? Je to živel. Nyní už je v důchodu, ale dokáže nádherně vzpomínat na své dětství a mládí, které prožíval v Praze ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století. Byly to roky jeho dětství i dospívání a zároveň důležité historické okamžiky. Jeho knihu Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky, kde vzpomíná na dětství a mládí v Praze padesátých let, si určitě rádi přečtete. Memoárová publikace je díky svěžímu stylu a pečlivé redakční kontrole ošidné paměti jedinečným historickým materiálem. Do knihy se snadno začtou nejen historikové a pamětníci, ale zároveň všichni, kdo si rádi ve chvíli oddechu přečtou něco svěžího, vtipného a zároveň zajímavého. Velkou předností knihy je samozřejmě fakt, že jednotlivé kapitoly knihy tvoří autentické vzpomínky na všední život v Praze v letech 1944 až 1958. Přečtěte si další informace o knize…

12.8.2013, abcHistory.cz: HOMEReigování, editaceKaždodennost


Who Do You Think You Are?

www.ToSiPiš.cz

Přestavení populárního genealogického seriálu televize BBC. V češtině je seriál „Who Do You Think You Are?“ různými televizními stanicemi vysílán pod názvem „Kdo myslíš že jsi?“ (např. Viasat History) nebo „Kdo si myslíte že jste?“ (např. Zone Reality). Krátká informace o účelu seriálu, doplněná nabídkou pro pátrání v rodokmenech na území bývalého Československa.

21.2.2011, abcHistory.cz: HOMERešeršeKaždodennost


kniha Přemysl Pitter

Recenze knihy: Pavel Kosatík: Sám proti zlu. Život Přemysla Pittra (1895–1976). Paseka, Praha – Litomyšl 2009.

Číst celý článek ... ››

18.10.2010, abcHistory.cz: HOMERešeršeKaždodennost


cover knihy

Tak se jmenuje nová kniha, která obsahuje doposud neznámé texty, jejichž autorem, nebo adresátem byl spisovatel Karel Čapek. Po sedmdesáti letech od jeho smrti máte možnost si poprvé nyní přečíst některé čapkovské dokumenty o odpírání vojenské služby.

Jde o hluboké lidské příběhy, které poutavě dokumentují názorový vývoj Karla Čapka na záležitosti svědomí, náboženství, zednářství, pacifismus a občanské odpovědnosti.

20.9.2010, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeKaždodennost


kniha dějiny každodennosti v 19. století

Recenze knihy: Lenderová, Milena – Jiránek, Tomáš – Macková, Marie: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. 1. vydání. Karolinum, Praha 2009, 430 s.

Číst celý článek ... ››

18.4.2010, abcHistory.cz: HOMERešeršeKaždodennost


neznámé texty Karla Čapka

Recenze knihy: Vojáku Vladimíre.... Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby z důvodu svědomí. Sestavil, úvodní studii a k vydání připravil nakladatel. NZB, Praha 2009, 234 s.

Číst celý článek ... ››

30.3.2010, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeKaždodennost


kniha o ekonomických limitech spisovatelského řemesla

Recenze knihy: „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. K vydání připravili Tomáš Břeň a Pavel Janáček. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2009, 222 s.

Do jaké míry se dalo psaním literárních textů uživit v období národního obrození nebo v meziválečném světě První republiky.

Číst celý článek ... ››

5.2.2010, abcHistory.cz: HOMERešeršeKaždodennost


Není žádným tajemstvím, že se mnohé řídící procesy prvorepublikové firmy Baťa jsou v naší agentuře abcRedakce.cz populární. Mnoha z nich se inspirujeme nebo řídíme. Možná jste to z některých našich dosavadních vyjádření sami poznali (třeba ze stránky Zákaznický servis). Možná že ale právě tahle recenze bude určitým ujasněním, kdy ve stopách, které zanechali pánové Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa, jít chceme, a kdy naopak ne.

kniha Trvalé hodnoty soustavy Baťa

Recenze knihy | Zelený, Milan: Cesty k úspěchu. Trvalé hodnoty soustavy Baťa. Čintámani, [Kratochvilka] 2005. » Číst celý článek ...


30.11.2009, abcHistory.cz: HOMERešeršeKaždodennost


cover knihy

Tak se jmenuje nová kniha, která obsahuje doposud neznámé texty, jejichž autorem, nebo adresátem byl spisovatel Karel Čapek. Po sedmdesáti letech od jeho smrti máte možnost si poprvé nyní přečíst některé čapkovské dokumenty o odpírání vojenské služby.

Jde o hluboké lidské příběhy, které poutavě dokumentují názorový vývoj Karla Čapka na záležitosti svědomí, náboženství, zednářství, pacifismus a občanské odpovědnosti.

29.11.2009, abcHistory.cz: HOMEHistorický výzkumKaždodennostNahoru