Zdeněk Bauer, rešeršér

V padesátých letech 20. století fungovalo u těžních šachet n. p. Jáchymovské doly největší trestanecké zařízení na území Československa. Tvořila ho soustava osmnácti, respektive dvaceti vězeňských táborů s centrální správou u Jáchymova. Od podzimu roku 1950 pak začal pro zdejší československé trestance fungovat nefalšovaný uranový gulag. Více jak 65 000 vězňů zde bylo donuceno těžit radioaktivní uran pro Sovětský svaz. Asi polovinu trestanců tvořili političtí vězňové, které komunistický režim trestal pro jejich názory a osobní přesvědčení.

Číst celý článek ... ››

1.4.2021, abcHistory.cz: HOMEHistorický výzkumTotalitní represe


Zdeněk Bauer, Reportéři ČT

Životním osudům Jury Moravce jsme se opakovaně věnovali v knihách Klub zvídavých dětí (2018) a Jáchymovské tábory (2019). Teď se výsledky našeho pátrání dostaly i do vysílání pořadu Reportéři ČT.

Číst celý článek ... ››

25.8.2020, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyTotalitní represe


Antonín Zápotocký

Životním osudům Jury Moravce jsme se opakovaně věnovali v knihách Klub zvídavých dětí (2018) a Jáchymovské tábory (2019). V článku Protektorátní ministr Emanuel Moravec měl syna, který se nepotatil jsme stručně popsali Moravcovy doposud neznámé poválečné osudy. Pro dokreslení jeho složité poválečné situace zveřejňujeme nyní jeden z doposud neznámých Moravcových dopisů. Adresátem stížnosti byl Antonín Zápotocký (1884–1957), tehdejší prezident Československa.

Číst celý článek ... ››

25.6.2020, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeTotalitní represe


Jáchymovské doly a těžba uranu

Rozsáhlá publikace Jáchymovské tábory – PEKLO, ve kterém MRZLO se pokouší seriózním, komplexním a zároveň čtenářsky přitažlivým způsobem zdokumentovat činnost trestaneckých pracovních táborů při Jáchymovských dolech. Výzkumné práce, které v uplynulých desetiletích publikovali například Ludmila Petrášová, František Bártík, Klára Pinerová, Tomáš Bursík a další autoři, jsme se nyní snažili syntetizovat do jednoho knižního svazku a doplnit o další nové objevy.

Číst celý článek ... ››

8.6.2020, abcHistory.cz: HOMEHistorický výzkumTotalitní represe


Pořad Českého Rozhlasu Plus připravila a moderuje Ivana Chmel Denčevová, hostem byl badatel a editor Zdeněk Bauer, režii měl Michal Bureš. – Herbert Lom nebyl žádným klasickým politickým emigrantem či exulantem. Přesto se do hledáčku StB dostal a nebylo to pro něj jednoduché. Na straně jedné se nechtěl „zaplést“, na straně druhé měl obavy o zbylé příbuzné v Československu a navíc ne zcela rozuměl tomu, oč v této „hře“ jde. Více v rozhlasovém podcastu níže.

Stáhnout audio         Podcast

Číst celý článek ... ››

13.1.2020, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyTotalitní represe


Zdeněk Bauer, historik, přednáška Most

Ani probíhající adventní čas neodradil včera večer početný zástup zájemců, který si do Oblastního muzea a galerie v Mostě přišel vyslechnout přednášku Zdeňka Bauera na téma „Trestanecké tábory na Jáchymovsku – legendy versus realita“.

Číst celý článek ... ››

4.12.2019, abcHistory.cz: HOMEEdukace, přednáškyTotalitní represe


Zdeněk Bauer, historik, Jáchymovské tábory

Během přípravy knihy Jáchymovské tábory – PEKLO, ve kterém MRZLO, kterou se snažíme přispět ke splátce dluhu dosavadní historiografie vůči uranovým táborům při Jáchymovských dolech, objevují se prakticky neustále nečekané objevy. Jedním z nich je soustava zajateckých táborů GUPVI, které v tuzemsku fungovaly mezi roky 1946 až 1950. Práce, které na toto téma v minulosti publikoval Otto Böss, Dušan Janák nebo František Bártík, jsme se snažili syntetizovat do jednoho knižního svazku a doplnit o další nové informace.

Číst celý článek ... ››

16.10.2019, abcHistory.cz: HOMERešeršeTotalitní represe


Příběh 20. století: Zmařené cesty šéfinspektora Dreyfuse. Česko-britský herec Herbert Lom v hledáčku „lovců rudých“ i československých zpravodajských služeb.

Číst celý článek ... ››

2.8.2019, abcHistory.cz: HOMERecenzované článkyTotalitní represe


Inspektor Dreyfus

V prosinci 2016 uplyne přesně 40 let od premiéry kultovní britsko-americké komedie Růžový panter znovu zasahuje. Bláznivé scény tohoto filmu si vybaví zřejmě každý – třeba hned úvodní sekvence z areálu ústavu pro duševně nemocné. Nešikovný Clouseau v podání Petera Sellerse způsobí pád suspendovaného Dreyfuse do zahradní vodní nádrže a doznává: „Obávám se, že nemáte svůj den, můj příteli.“

Číst celý článek ... ››

9.12.2016, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyTotalitní represe


Koncentrační tábory na Jáchymovsku

Vážení a milí pamětníci, pro připravovanou odbornou publikaci, jejímž tématem budou uranové doly a trestanecké tábory na Jáchymovsku hledáme ty z Vás, kteří by nám mohli k publikování poskytnout vhodné fotografie a dobové dokumenty, případně nám pomohli s objasněním některých historických nejasností. Zajímají nás okolnosti, za jakých probíhala těžba uranu v regionu Jáchymov v letech 1949–1961.

Číst celý článek ... ››

7.12.2016, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíTotalitní represe


Jak StB sledovala Donalda Trumpa
Zdroj pro koláž: Foto D. Trump / Huffingtonpost.com (1988) a konvolut antikvárních úředních materiálů v majetku redakce

Komunistická Státní bezpečnost (StB) se v období normalizace snažila shromažďovat informace o životě Ivany Trump v USA. Náhodou tak narazila i na zprávy o politických ambicích, které měl její tehdejší manžel Donald Trump. – Včetně jeho záměru stát se v roce 1996 nebo později prezidentem USA.

Číst celý článek ... ››

9.11.2016, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeTotalitní represe


Max von der Grün

Po více než 40 letech vychází v češtině slavný německý román, připomínající útoky proto německým antifašistům v Sudetech mezi roky 1933 až 1945

Světově proslulý román Dva dopisy Pospischielovi vyšel v češtině prvně roku už 1972. Na tehdejší dobu v nepříliš výrazném nákladu 3.600 výtisků. Není se co divit, že pro většinu českých čtenářů dávno zapadl. Nevěnovat mu pozornost by přitom byla škoda. Obsahuje totiž neobvyklý německý pohled na události v předválečném pohraničí.

Číst celý článek ... ››

9.5.2016, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeTotalitní represe


Adolf Hitler a Ferdinand Peroutka

Veřejná debata k otázce, zda jsou intelektuálové schopni v krizových situacích selhat (o tom snad nikdo soudný nepochybuje), se v několika posledních dnech proměnila v hledání důkazů pro, nebo proti Peroutkovi v období okupace. Internetem začaly kolovat články z revue Přítomnost konce třicátých let, kdy ji Peroutka řídil. Doposud ale nezazněl naplno hlas samotného Ferdinanda Peroutky, který se k podobným obviněním vyjádřil už po válce, když mimo jiné napsal: „Vyloupněte z dvacetiletého díla novinářova dvacet úryvků, zbavte dvacet vět souvislosti, do níž byly zasazeny, zamlčte, co bylo předtím, a co bylo potom a uděláte přívržence agrárníků z muže, jenž proti nim bojoval […]“ – Ale pěkně popořádku…

Číst celý článek ... ››

5.2.2015, abcHistory.cz: HOMEHistorický výzkumTotalitní represe


holocaustV souvislosti s výročím 70 let, které uplynuly od osvobození nacistického koncentračního tábora Osvětim a od konce druhé světové války se v médiích opět o něco častěji objevuje slovo holocaust, případně holokaust.

Někdy tento pojem bývá definován jako zápalná oběť. Taková definice je však s ohledem na podstatu koncentračních táborů chybná a nepedagogická. Vysvětleme si, proč.Číst celý článek ... ››

14.1.2015, abcHistory.cz: HOMEHistorický výzkumTotalitní represe


Exekuce v Lanškrouně 1945

Poválečný partyzánský soud v Lanškrouně probíhal 17. a 18. května 1945. Partyzánský oddíl dorazil do města 17. 5. 1945. Ještě týž den byli na náměstí před radnici shromážděni čeští Němci z Lanškrouna a auty sem byli svezeni i Němci z okolních vesnic. Partyzánský soud konaný v Lanškrouně byl součástí živelné vlny divokého odsunu a protiněmeckých bestialit, které se bezprostředně po válce odehrávaly na celé řadě míst Čech a Moravy, zde žilo německé obyvatelstvo.

» Číst celý článek ...


10.10.2014, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeTotalitní represe


Badatelé Bible v KT Dachau

Organizace svědků Jehovových byla v Německu z nařízení nacistických úřadů rozpuštěna už v roce 1933 a propagace jejich náboženství byla zakázána. Do koncentračního tábora Dachau přicházeli tito věřící v prvních letech zpravidla pro neúčast ve volbách a bývali zde pak vězněni v rozmezí od sedmi dní do dvou měsíců. Později, v souvislosti s přípravou války, se teror proti nim stupňoval a v koncentračních táborech jich přibývalo. V Dachau jich bylo v říjnu 1937 v trestném komandu 141 osob.

Číst celý článek ... ››

10.8.2009, abcHistory.cz: HOMEHistorický výzkumTotalitní represe


Nacistická perzekuce - Označení v koncentračních táborech

V koncentračním táboře Mauthausen existovala skupina vězňů, kteří byli vězněni výlučně z náboženských důvodů: byli to příslušníci náboženské společnosti – tzv. Vážní badatelé Bible, resp. svědkové Jehovovi. V tehdejší terminologii byli někdy označováni také zkratkou BIFO (z německého Bibelforscher), česky se také říkalo „vyznavači Bible“.

Číst celý článek ... ››

5.6.2009, abcHistory.cz: HOMERešeršeTotalitní represe


Dachau! Při pouhé zmínce se člověk zachvěl hrůzou a hnusem, Dachau strašilo po celém světě a bylo známější než Berlín, Mnichov, Vídeň nebo nejproslavenější ohniska kultury. Za pouhých několik let se stalo tak slavným.

[Popis událostí z roku 1939, zaznamenaný někdy v letech 1945–1946]

Číst celý článek ... ››

2.6.2009, abcHistory.cz: HOMERešeršeTotalitní represe


Ve 2 hodiny v noci nás [v Dachau] probudili a vyhnali na apelák. Tam rovnali dlouhou kolonu. Z Dachova posílali 2000 vězňů, nejvíce židů, včetně nás protektorátních Čechů politických, mimo naši akci. Odcházeli také všichni protektorátní židé, mnoho Rakušanů, dost Čechů. Viděli jsme dr. Foustku se synem, všechny kladenské, táborského Soumara. S námi odjížděli také Grosse, naši štubani [= vězeň zodpovědný na pořádek ve světnici na baráku] i Fitztum…

Číst celý článek ... ››

15.4.2009, abcHistory.cz: HOMERešeršeTotalitní represe


www.kolportaz.cz

Sekce specializovaného internetového serveru zaměřeného na dokumentaci různých forem kolportáže. Jedinečná úloha lidových kolportérů při šíření informací v pohnutých dnech srpnové okupace. Neúspěšné pokusy vojenské kolportáže okupantů.

17.12.2004, abcHistory.cz: HOMEHistorický výzkumTotalitní represeNahoru